Een standaard projekt

Toets na toets;
Regels verschijnen,
regels verdwijnen.
Het toetsen gaat door.

Uur na uur;
Units verschijnen,
units verdwijnen.
De uren gaan door.

Deadline na deadline;
Applicaties verschijnen,
applicaties verdwijnen.
De deadline blijft staan.

Projekt na projekt;
Geld verschijnt,
geld verdwijnt.
De projekten gaan door.

Zevenhuizen 30 mei 2003