Onomkeerbare aktie

Iemand sterft
Bloed vloeit
Het schot echoed
Het pistool rookt
Iemand loopt.

Zevenhuizen, 25 mei 1999